WOZ controleren!

Printvriendelijke versiePDF-versie

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die aan uw woning is toegekend? Of hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via www.arnhem.nl/snelreactie of telefonisch via telefoonnummer 0800 1809. Natuurlijk kunt u ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

 Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze voor u aan.

 Bezwaar maken

Hebt u contact gehad met ons over uw WOZ-waarde? En wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u online bezwaar maken met uw DigiD of u doet dit per post. Let op! Het bezwaar moet voor dinsdag 14 april 2020 binnen zijn. Op www.arnhem.nl/belastingen leest u onder 'Bezwaar maken gemeentelijke belastingen' meer over dit onderwerp.

 

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl