WOZ controleren!

Printvriendelijke versiePDF-versie

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die aan uw woning is toegekend? Of hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via www.arnhem.nl/snelreactie of telefonisch via telefoonnummer 0800 1809. Natuurlijk kunt u ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

 Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze voor u aan.

 Bezwaar maken

Hebt u contact gehad met ons over uw WOZ-waarde? En wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u online bezwaar maken met uw DigiD of u doet dit per post. Let op! Het bezwaar moet voor dinsdag 14 april 2020 binnen zijn. Op www.arnhem.nl/belastingen leest u onder 'Bezwaar maken gemeentelijke belastingen' meer over dit onderwerp.

 

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl