Wijkvereniging zoekt secretaris

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wij zoeken een persoon die zich verbonden voelt met de wijk.

Hij/zij doet de volgende werkzaamheden:

Het verzorgen van de inkomende en uitgaande post;

Het bijwonen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering;

Het notuleren van de vergaderingen;

Het maken van het jaaroverzicht.

Informatie bij de voorzitter, Dick van Kleef

kleef01@gmail.com of 0653 42 06 06

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl