Wijkvereniging en winkeliersvereniging voor Koninginnedag

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Wijkvereniging en de Winkeliersvereniging zijn gezamenlijk gestart met de voorbereiding van koninginnedag 2013 weer een groot kinderfeest te maken. Met ondersteuning van het kinderwerk van Rijnstad wordt vanaf komende week gewerkt aan een programma met kinderspelen en rommelmarkt.

Mogelijk vind u het leuk als vrijwilliger betrokken te zijn bij de voorbereiding van deze activiteit? Graag, wij kunen veel helpende handjes gebruiken, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. U kunt zich opgeven bij de beide verenigingen of bij het kinderwerk: Liesje van Haaren email: L.vHaaren@rijnstad.nl

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl