Wijkbewoners uit Rijkerswoerd kunnen meedenken

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wijkbewoners uit Rijkerswoerd kunnen meedenken. Verschillende groepen worden uitgenodigd, zie daarvoor de uitnodiging en geef je op via de email of  intekenlijsten op verschillende plaatsen in de wijk.

ENQUETES PROJECTGROEP "RIJKERSWOERD ONTMOET''

Het is zover! We gaan starten met de eerder aangekondigde enquêtes onder de wijkbewoners van Rijkerswoerd. Het is de bedoeling dat verschillende doelgroepen in Rijkerswoerd om beurten gaan meedoen aan de enquêtes. We gaan daarom steeds wijkbewoners uit verschillende leeftijdscategorieën oproepen.


Aandachtspunten bij de enquête: Wat gaat goed in onze wijk? Wat kan beter? Wat moet beter? Wat mist u?
Wij willen daarnaast graag bereiken dat wijkbewoners gaan meedenken over allerlei activiteiten en faciliteiten in de Wijk Rijkerswoerd. Maar ook elkaar leren kennen en een praatje maken. Het invullen van deze enquête willen we graag op een gezellige manier gaan doen, in dit geval met een leuke kindermiddag en een “cultuurbuffet”.

Wij roepen u bij deze op om deze kans om mee te praten over uw wijk te benutten. Wij zien u graag ! Opgeven vooraf via e-mail rijkerswoerdontmoet@gmail.com of intekenlijst. 

Via andere kanalen is het ook mogelijk deze enquête in te vullen, informatie hierover volgt.

Projectgroep "Rijkerswoerd Ontmoet".

Dick van Kleef 0653420606

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl