Wethouder plakt eerste sticker

Printvriendelijke versiePDF-versie

Jongstleden zaterdag heeft wethouder Margreet van Gastel officieel de eerste sticker geplakt van het project "HOUD ONZE WIJK SCHOON". Deze sticker wordt op iedere afvalbak in onze wijk aangebracht met de bedoeling iedereen te stimuleren onze wijk schoon en leefbaar te houden.
Deze actie is een initiatief van het Bewonersplatform Rijkerswoerd.

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl