Wegens succes herhaald: Insectencursus

Printvriendelijke versiePDF-versie

IVN-Arnhem biedt de succesvolle Insectencursus van vorig jaar opnieuw aan. Ervaringen en reacties van eerdere enthousiaste deelnemers zijn hierin opgenomen. Een aantal STOAS-docenten in opleiding hebben deze uitgebreide cursus ontwikkeld.


Wesley van Zadelhoff, de docent, is een jonge, zeer bevlogen verteller met zeer ruime theoretische en praktische kennis en ervaring van veel wat de natuur behelst. 


Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: kennismaking met de diverse soorten; plaats in de insecten­- en grotere wereld; hun leven; gedrag en rol in de natuur; wetenschappelijk onderzoek; belang voor het voortbestaan van mensen en hoe kan je insecten vangen?

De cursus vindt plaats in de Stadsboerderij Presikhaaf van het Natuurcentrum Arnhem aan de Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem
Lesavonden zijn op dinsdagavond 20 en 27 maart, 10 april, 1 mei van 19.30 tot 21.30 uur, met een korte koffie/thee pauze
Excursies worden verzorgd op zaterdagmiddag 24 maart, 7 april en 21 april van 14.00 tot 16.00 uur
Tot slot is er een nachtvlinderavond op dinsdagavond 1 mei van 19.30 tot 23.00 uur (aansluitend aan de cursusavond)

De cursus kost € 35,- per deelnemer. Als lid van IVN of KNNV betaal je € 30,-. Betaling contant, voor aanvang op eerste cursusavond. Graag voorafgaand aanmelden via de website www.ivn.nl/afdeling/arnhem en dan doorklikken naar het aanmeldformulier in het menu cursussen -> insectencursus.

Op de website vind je ook info over andere activiteiten van IVN-Arnhem.

Locatie

Volg ons op

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl