Wat wilt u?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Projectgroep Rijkerswoerd ontmoet.

Vul de enquête in, denk mee en geef uw mening! De projectgroep heeft de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten  georganiseerd, met verschillende groepen uit onze wijk,  waarin uw mening werd  gevraagd over een aantal stellingen over  de wijk Rijkerswoerd:

  • Wat gaat goed in uw wijk?
  • Wat kan beter?
  • Wat moet beter?
  • Wat mist u?

Door met elkaar van gedachten te wisselen op verschillende locaties in de wijk hebben we van een aantal wijkbewoners informatie gekregen.

Wij  willen graag de mening van de  gehele wijk Rijkerswoerd vernemen, zodat we gezamenlijk actiepunten waar voldoende draagvlak voor is, met elkaar  kunnen gaan uitvoeren.

Daarom wordt aanstaande week via de stadspost de enquête bij u thuis bezorgd  en wij willen u vragen deze in te vullen en dan  bij de ondernemers op Winkelcentrum Rijkerswoerd  in te leveren, op een verzamelpunt in de betreffende winkel, bij de kassa.

Graag inleveren voor 26-01-2018, onder de mensen die de enquête ingevuld  ingeleverd hebben, worden een aantal waarde bonnen verloot die op het winkelcentrum ingewisseld kunnen worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Namens projectgroep Rijkerswoerd Ontmoet,

Dick van Kleef

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl