Waar worden bomen gesnoeid of gekapt?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Eén van de vele vragen tijdens de kennismakingsavond die de firma Vaarkamp organiseerde voor de wijken Rijkerswoerd, Vredenburg en Kronenburg. Hoewel de bijeenkomst niet erg druk bezocht was vonden de aanwezigen de informatie heel nuttig. Allerlei vragen over snoeien, kappen, onderhouden, opruimen, opschonen, maaien en dergelijke kwamen aan de orde.

Ook de gemeente Arnhem was vertegenwoordigd en gaf een toelichting op de keuzes die gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld de vraag welke bomen worden de komende winter gekapt. Als u dat wil weten gaat u naar de website van de gemeente Arnhem en kunt u de 'boombeheerlijst' opvragen. Deze lijst voor de komende winter verschijnt in oktober. Of u zoekt het "groenplan'op waarin achteraan het overzicht per wijk tevinden is.
Ook Vaarkamp heeft informatie voor u. Heel handig is te kijken onder de term projecten. Daar vindt u het Wijkonderhoud Arnhem met data van allerlei onderhoudsbeurten die er voor onze wijk staan gepland. kijkt u eens op www.vaarkamp.nl 

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl