Waar moet de mobiele stembus op 21 maart stoppen?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan stemmen in één van de 106 stembureaus in Arnhem. Of beter gezegd: in 107 bureaus. Want een mobiele stembus, speciaal ingericht als mobiel stembureau, zal die woensdag op verschillende plekken in Arnhem stoppen.

De fractie van D66 heeft een voorstel gedaan om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook een mobiel stembureau in te zetten. Met zo'n speciale mobiele stembus hopen we dat het stemmen voor meer mensen toegankelijk en bereikbaar wordt. Stemmen is belangrijk, want het nieuwe stadsbestuur beslist straks over belangrijke onderwerpen zoals zorg, milieu, wonen en bouwen, afval, parkeren, cultuur en sportvoorzieningen. Door te stemmen beslist u mee!

Denk mee en mail ons uw idee!

Waar vindt u dat het mobiele stembureau zou moeten stopen? En waarom? Mail uw idee naar communicatie@arnhem.nl met als onderwerp 'idee stembureau'. Begin maart publiceren wij waar en hoe laat de mobiele stembus op 21 maart zal stoppen.

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl