Kunstbedrijf Arnhem start in oktober met het project Glad Back, in navolging op succesvolle band-projecten zoals Rocking Old School in Ede en Tiel. Deelnemers van 55 jaar of ouder spelen samen in een band. Er is plek voor vier bands die tegelijkertijd repeteren zodat er uitwisseling kan plaatsvinden. Twee professionele coaches maken de indeling en begeleiden tijdens de oefensessies in Rozet. De bandleden werken toe naar een optreden voor publiek

meer lezen

Vrijdag jl. vond in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd (ESA) aan de Pas een bijeenkomst plaats tussen een groot aantal vertegenwoordigers van verschillende in Rijkerswoerd actieve organisaties. Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van een zogenaamde SWOT-analyse. Wat zijn de sterke punten in onze wijk, wat zijn de zwakke punten. Waar liggen kansen en waar liggen beperkingen c.q. belemmeringen? De uitkomst van deze inventarisatie zal worden geëvalueerd en in november worden besproken. 

Hieronder een korte impressie van deze leerzame middag en een interview met Dick van Kleef, voorzitter van de Wijkvereniging Rijkerswoerd.

 

meer lezen

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober zijn er werkzaamheden op de Marga Klompélaan in Rijkerswoerd. Het stuk van de Matsersingel tot en met de afslag naar de Hazenkamp krijgt nieuw asfalt. Afgelopen zomer is het overige deel van de Marga Klompélaan al vernieuwd.

De Hazenkamp is op zaterdag nog bereikbaar tot 17.00 uur. De omleiding loopt via de Erasmussingel en de Groningensingel. Ook de bus zal via de omleiding rijden. Voor informatie over busdiensten verwijzen wij u naar www.breng.nl  

Meer informatie

Aannemer Roelofs biedt informatie over de voortgang van dit project: via de website www.roelofsgroep.nl/GOW  via de gratis roelofs-app voor Android en IOS.

Met vragen of klachten kunt u terecht bij de heer K. Boonk van Roelofs via telefoon 06-1062 3790.  

Op maandag 2 oktober vanaf 05.00 uur is de weg weer toegankelijk voor al het verkeer. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip.

meer lezen

Open Dag bij Stadslandbouw Mooieweg 17 / hoek fietspad Kruisstraat

30 september van 10.00 tot 15.00 uur

Activiteiten:

  • Rondleiding project
  • Zelf plukken en oogsten, ook voor kinderen
    • Bloemen
    • Tomaten, aardappels, boontjes,  courgettes, sla enz.
    • Workshops met groenten voor kinderen
    • Presentatie Nieuwe Entree

Informatie op facebook : StadslandbouwMooieweg,  @slbmooieweg , of tel: 0614929226

meer lezen

Arnhemse vrijwilligers zijn van alle leeftijden. De tijd dat je alleen vrijwilligerswerk deed na je pensioen is echt voorbij. Logisch ook, er valt veel te winnen met vrijwilligerswerk; je ontmoet nieuwe mensen, doet (andere) werkervaring op, het geeft structuur aan je dagen en je kunt veelal doen waar je hart naar uitgaat. Het bestuur van de Arnhemse Stadsprijs is op zoek naar die vrijwilligers, (vrijwilligers-) organisaties en/of buurtinitiatieven waar verschillende generaties samenwerken, elkaar versterken en van elkaar leren. Waar leeftijd er niet toe doet of waarin dat elkaar juist versterkt.

meer lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer lezen

Arnhem heeft een enorm aanbod van hulpverleners, maar als er iets gebeurt weten ouderen en naasten vaak niet waar zij hun hulpvraag moeten stellen. Zorgelijk, zo vinden zorginstellingen Pleyade en DrieGasthuizenGroep. Beide instellingen zien in de regio Arnhem een snel stijgende lijn als het gaat om hulpvragen van ouderen die juist niet in een zorginstelling wonen.

meer lezen

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl