Van wijkgesprek naar wijkplan voor Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie

In 2012 gaat de gemeente een gesprek ‘nieuwe stijl’ met de wijken aan, met de ambitie om voor de komende twee jaar specifieke acties per wijk/buurt/straat boven tafel te krijgen. ‘Nieuwe stijl’ duidt op de verandering dat men met meer partijen dan voorheen een interactief gesprek aangaan om tot een gezamenlijk gedragen analyse komen. Voor het gesprek kiest de gemeente voor de dialoog met een overzichtelijke groep deelnemers. Naast bewoners (bewonersplatform, maar nadrukkelijk ook andere bewoners die mee willen denken over de toekomst van de wijk), worden de wijkwethouder, raadsleden, corporaties, ambtenaren en mogelijk instellingen uitgenodigd deel te nemen aan dit gesprek. Bij de voorbereiding is nagedacht over een evenwichtige samenstelling van gesprekspartners.  

 

Doel van het gesprek

In een notendop levert het gesprek het volgende op:

-       Het levert specifieke beelden op ten aanzien van de staat van de wijk/buurt/straat.

-       Sterke en zwakke punten vanuit bewoners en partners worden besproken en vastgesteld. Hieruit komen gezamenlijke actiepunten voort.

-       Afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld wie welke actiepunten oppakt en welke ondersteuning hierbij nodig is.

Bovenstaande punten worden op een later moment in een gezamenlijk compact wijkactieplan verwerkt. Hoe het vervolg van het gesprek er precies uitziet, wordt op de avond zelf nog nader toegelicht. 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl