Uitnodiging wandeltocht Exodus informatiepaneel

Printvriendelijke versiePDF-versie

Geachte belangstellende en/of relatie,
Op zondag 3 juni vindt de “Dag van het Park” plaats. Door het bestuur van het park Lingezegen is een project omarmd, dat beoogt de historische component van de periode ’44-’45, zichtbaar te maken. Een deel van het project omvat de “aankleding” van het traject kapel De Heuvel tot aan Groot Holthuizen v.v. (totaal 13 kilometer). De herdenkingskapel met luisterkei is start- of eindpunt. De wandel- en fiets route zijn aan de zgn. Liberation Route gerelateerd.

Zondag 3 juni,  13.00 uur:

Vanaf het punt Heuvelsestraat/De Broekakkers zal  burgemeester Harry de Vries van de gemeente Lingewaard het Frontlijn Pad openen, alsmede het Patrouille Pad Zuid. Tevens zullen dan de 2 duurzame schuttersputten worden getoond.

Vanaf de “knik” in de Linge wordt het Patrouille Pad Zuid gevolgd; dit is verbonden aan de geschiedenis van 2 Amerikanen, die er in de nacht van 15 oktober 1944 een spannende patrouille uitvoerden tot aan Groot Holthuizen.

Om die reden is de plaatsing van een 10- tal informatiepanelen gerealiseerd. De burgemeester zal deze route openstellen voor het publiek.

Aan de hand van deze panelen wordt u als het ware meegenomen met deze, ook educatief verantwoorde, verkenning.

 

13.30 uur:   Vertrek vanaf het AC Rijkerswoerd van SIZA a/d Gerbrandysingel 45;

Ter hoogte van de Mooieweg zal wethouder Henk Kok, namens het college van de gemeente Arnhem, een paneel onthullen alsmede de naam van het Patrouille Pad Noord.

Ook de onthulling van een paneel over de geschiedenis van Rijkerswoerd zal onthuld worden.

Daar waar de Bergerdensestraat deze 2 nieuwe patrouille paden kruist, zal omstreeks 14.30 uur  gelegenheid zijn om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten.

Vervolgens zal  burgemeester de Vries nog een 2-tal panelen onthullen alsmede het Exodus Pad, dat herinnert aan het najaar 1944, toen duizenden vluchtelingen vanuit Arnhem Zuid en Elden en later burgers uit Huissen, een goed heenkomen zochten naar De Praets.

 

Door de realisatie van vorenstaande heeft het Park Lingezegen er een militair-historische dimensie bij.

Bovendien wordt recht gedaan aan hetgeen zich in dit deel van de Betuwe in de nooit te vergeten periode ‘44/’45 heeft voorgedaan.

Daarnaast  is het “herinneringsgehalte” van onze 2e Exoduswandeltocht van 30 juni a.s. duurzaam versterkt.

Dit initiatief is mede tot stand gekomen dankzij het Bewonersplatform Rijkerswoerd, de medewerking van de gemeenten Lingewaard en Arnhem, het Regionaal Bureau voor Toerisme, alsmede van bedrijven en particulieren.

Zonder hen was dit niet tot een succesvol einde gekomen.

 

Ten aanzien van een ander onderdeel van het project zullen wij u zeer spoedig nader informeren.

Dat betreft de onthulling van een Verzoeningspaneel op vrijdagmiddag 8 juni a.s. om 13.30 uur.

 

Wij hopen, dat u de mogelijkheid heeft om de eerdergenoemde onthulling op 3 juni a.s. o.a. met doedelzakmuziek en deels militaire componenten “mee te beleven”

U bent van harte welkom.

Bijgaand treft u een overzichtskaart aan van het nieuw ontwikkelde traject.

Voor meer (achtergrond) informatie: www.exodushuissen.nl

 

Met vriendelijke groet,

Martien van Hemmen                           
Willem Vedder
     

Organisatiecomité   Exodus                          

                                                                      

                                  

Wandeltocht 30 juni 2012

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl