Uitnodiging iftar-maaltijd

Printvriendelijke versiePDF-versie

Beste buurtbewoners,

Wij nodigen alle buurtbewoners (moslim en niet-moslim) van Vredenburg, Kronenburg en Rijkerswoerd van harte uit op onze Ramadan iftar-maaltijd op 24 juni 2017 in Madser.

“Omdat ramadan een maand is van bezinning, saamhorigheid en ontmoeting hebben we voor deze maand een speciale avond georganiseerd voor onze buurt.<--break->

Tijdens de maand ramadan wordt iedere avond bij zonsondergang de vasten verbroken met de iftar, het avondmaal. Het Ramadan diner is een mooie gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen en te praten over wat hen bezighoudt. Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving, de verharding in het politieke debat, de verdeeldheid tussen arm en rijk, jong en oud en helaas ook steeds vaker tussen moslims en niet-moslims. Dit kille klimaat staat vredig samenleven in de weg. Door deze angsten keren vele mensen zich tegen de samenleving. Dat moet anders! Daarom willen we tijdens het Ramadan een iftar-maaltijd delen met onze buren om over deze issues te praten. Wij zullen niet alleen ons limiteren tot het negatieve van de ontwikkelingen, maar ook stil staan over wat wel goed gaat in onze samenleving.

In verband met de voorbereiding stellen wij het zeer op prijs als u voor 22 juni aangeeft met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

U kunt zich aanmelden via oguzhanrahimi@gmail.com

 *. de iftar-maaltijd is geheel kosteloos

 Datum: Zaterdag 24 juni 2017

Plaats: Jongerencentrum Madser, Kronenburgbusbaan 25 6831 EJ Arnhem 

 

Email: oguzhanrahimi@gmail.com

 

Programma:

21:30 Inloop

22:05 Iftar-maaltijd

23:30 Einde programma

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl