Uitnodiging Dart Club DeWoerd 10 januari

Printvriendelijke versiePDF-versie

U I T N O D I G I N G

VOOR EENIEDER DIE DIT LEEST!

10 JANUARI 2013 om 19.00 UUR

GROOTSE OPENING VAN ONZE NIEUWE DART-LOCATIE

DOOR WETHOUDER VAN SPORT GERRIE ELFRINK

SPORTCENTRUM RIJKERSWOERD, DE PAS 44 Arnhem

KOMT ALLEN!!!

 

GROETEN van DARTCLUB DEWOERD

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl