Training/workshop Alert in de wijk

Printvriendelijke versiePDF-versie

De training/workshop "Alert in de Wijk" gaat op veler verzoek op herhaling en wel op DINSDAG 10 APRIL A.S. van 18.45 uur - 21.45 uur
in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd.

Samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners is heel belangrijk gebleken. Afgelopen jaar zijn er meerdere zaken opgelost door oplettende buurt bewoners. Mede daarom organiseren het buurtplatform en politie voor de tweede maal een training ‘Alert in de Wijk’. Doe mee aan deze speciale training om verdachte situaties in uw wijk te herkennen en leer hier veilig mee om te gaan. Deze training is afgeleid uit een interne training van de politie. De training is aangepast naar de behoeften van bewoners uit een wijk.

Wat leert u?
Waar kunt u op letten als u buiten bent? Hoe kunt u zien wie een bewoner of een bezoeker is en wie kwade bedoelingen heeft? In twee uur krijgt u antwoord op deze vragen. U leert van een professional, die jarenlang bij de politie en in de beveiliging werkte, het verschil te zien tussen iemand met goede bedoelingen en iemand die kwaad wil. U leert waar u op moet letten en hoe u hierop het beste kunt reageren.

De training wordt georganiseerd voor ALLE bewoners van Rijkerswoerd. Indien u wilt deelnemen, gelieve u zich hiervoor aan te melden per mail: bprijkerswoerd@gmail.com.

Bij voldoende belangstelling voor deze training kan er ook een avond ‘on the job’ worden georganiseerd. Tijdens die avond gaat u met de trainer uw wijk in om de training in de praktijk voort te zetten. Hierbij worden de verdachte situaties in scene gezet. Meer informatie hierover wordt gegeven tijdens de trainingsavond.

Programma: 
18:45 – 19.00 uur: Inloop met koffie / thee 
19:00 – 19:05 uur: Opening 
19:05 – 20:15 uur: Training ‘Alert in de wijk’
20:15 – 20:28 uur: Pauze
20.28 – 21.30 uur: Vervolg training ‘Alert in de wijk’
21:30 – 21:45 uur: Afsluiting

Graag tot ziens op 10 april a.s.!

Namens het Bewonersplatform Rijkerswoerd

Tom de Klerk

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl