Theorie bijeenkomst scootmobielers

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het is nog te koud voor de scootmobieltochten. Dat zal in mei/april wel weer van start gaan. Toch willen we niet achter de geraniums blijven zitten en ons alvast voorbereiden op een mooie zomer met mooie tochten.

U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus; 'veilig en zelfverzekerd op weg'.

Heeft u nog kennissen die ook mee willen doen. Iedereen is welkom maar wel aanmelden bij Riet Rijnbeek, aanmelden via 06 23179011.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl