Subsidieregeling voor elektrische scooters

Printvriendelijke versiePDF-versie

De gemeente Arnhem lanceert vanaf  januari 2013 een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe elektrische scooters en de sloop van oude brommers. Vanaf het voorjaar 2013 kunnen ook particulieren voor een subsidie in aanmerking komen. Daarvoor is 100.000 euro beschikbaar.  De regeling komt voort uit de behoefte iets aan de klachten over brommerlawaai te doen en uit de wens de luchtkwaliteit in Arnhem te verbeteren. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat een oude benzinebrommer wordt ingeleverd.  

De gemeente Arnhem stelt deze regeling open, samen met de gemeente Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen, om een begin te maken met het vervangen van oude vervuilende en lawaaiige 2- en 4-takt brommers. Deze brommers stoten ongeveer 4x zoveel fijn stof uit als een gemiddelde personenwagen (bron: TNO). Daarnaast hebben de inwoners van Arnhem bij de Stadsenquête 2008 aangegeven brommerlawaai als belangrijkste bron van geluidhinder te ervaren. Met  deze subsidie kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Per e-scooter kan maximaal een bijdrage van € 750,- gevraagd worden, mits een oude benzinebrommer wordt ingeleverd.

Wie belangstelling heeft, kan meer informatie vinden op de website van de gemeente Arnhem www.arnhem.nl/Energie made in [Arnhem]. Daar zijn vanaf eind januari ook de aanvraagformulieren te vinden. De aanvraag kan ook via het Digitale loket worden ingevuld. De regeling sluit voor 1 oktober 2013.

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl