Spelcontainer Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie
Spelcontainer Rijkerswoerd!

De container is afgelopen week geplaatst en bespoten met graffiti (Arnhem Art samen met kinderen uit de wijk) en blijft hier staan tot en met de eerste week van september. Er staat een pumptrack in met BMX fietsen en er wordt een free run/parcours rek gebouwd. De komende week wordt dit afgemaakt.

Tot september is er vast een activiteit op de maandagmiddag en die start om 13:00 uur. Daaromheen worden er verschillende evenementen georganiseerd, maar de data daarvan liggen nog niet vast.

De ad hoc evenementen worden gepromoot via de instagramkanalen van de jongerenwerkers van #Rijnstad (Mascha en Timo) en #sportbedrijfarnhem: #mascharijnstad, #timorijnstad, #sportinarhem.

Volg deze kanalen.


Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl