Sociale Tafel Rijkerswoerd 15 september 2017

Printvriendelijke versiePDF-versie

Vrijdag jl. vond in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd (ESA) aan de Pas een bijeenkomst plaats tussen een groot aantal vertegenwoordigers van verschillende in Rijkerswoerd actieve organisaties. Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van een zogenaamde SWOT-analyse. Wat zijn de sterke punten in onze wijk, wat zijn de zwakke punten. Waar liggen kansen en waar liggen beperkingen c.q. belemmeringen? De uitkomst van deze inventarisatie zal worden geëvalueerd en in november worden besproken. 

Hieronder een korte impressie van deze leerzame middag en een interview met Dick van Kleef, voorzitter van de Wijkvereniging Rijkerswoerd.

 

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl