Rijkerswoerd zwerfafval vrij

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wat zou het mooi zijn wanneer we onze wijk helemaal zwerfafvalvrij zouden kunnen krijgen!

Er zijn al een aantal mensen individueel  bezig in de wijk.

Misschien zijn er nog meer  initiatieven op dit gebied…?!

Ik zou het fijn vinden om met deze en andere enthousiaste mensen in contact te komen.

Mijn idee is dat er wijkbewoners worden gezocht die  hun eigen straat of stukje van de wijk schoonhouden, door  bijvoorbeeld  1 keer per maand aan het werk te gaan.

Zelf raap ik al jaren en de gesprekjes die ik dan met mensen heb  zijn vaak positief en zorgen soms ook voor een stukje  bewustwording.

Daarom de volgende vraag:  wie wil er met mij meedenken en verder samen plannen maken?

Neem dan contact met mij op.

Hanneke Petri (026 323 65 00 of 06 55 02 54 66 of mail naar fam.petri@chello.nl )

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl