Rijkerswoerd Ontmoet uitnodiging 7 juni

Printvriendelijke versiePDF-versie

Uit de vele reacties, die de projectgroep “Rijkerswoerd Ontmoet” in de afgelopen maanden mocht ontvangen, blijkt dat er grote belangstelling is voor het wel en wee in onze wijk. Meer dan 400 wijkbewoners, ZZP-ers en instellingsvertegenwoordigers hebben de enquête ingevuld dan wel op een andere wijze hun wijkwensen voor de komende jaren vastgelegd. De projectgroep kán hier echt iets mee.

In de maanden april en mei worden de ontvangen reacties gebundeld. De projectgroep wil de resultaten nog één keer terugkoppelen naar de wijkbewoners en de instellingen. Er zullen nog wat grijze gebieden overblijven, die om invulling roepen. Spreek mee en help ons met deze invulling ! Na  deze terugkoppeling wordt het wijkactieplan afgerond en aan de gemeente Arnhem gepresenteerd. Daarnaast zal ook het overleg starten met de bestuurders, beheerders en gebruikers van onze belangrijkste accommodaties. Ook deze zullen moeten mee genomen in voorgestelde verbeteringsplannen.  

De projectgroep nodigt alle belangstellenden en belanghebbenden op voor dé finale terugkoppeling. Wij heten u van harte welkom op donderdag, 7 juni 2018 in het Sport- en wijkcentrum. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar !  U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Wij gaan vanaf dát moment -in het belang van alle wijkbewoners- echt kilometers maken. Wij hopen dan ook op een grote opkomst. Activeer ook anderen om met u mee te komen. Niets mooiers dan een volle bak met bewoners die een warm hart hebben voor de wijk.

Projectgroep Rijkerswoerd Ontmoet

Peter Nicolasen
Hans Kemper
Dick van Kleef

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl