Op zoek naar secretaris

Printvriendelijke versiePDF-versie

Oproep aan alle inwoners van Rijkerswoerd:
Wij zijn op zoek naar een secretaris voor het bestuur van het bewonersplatform Rijkerswoerd.
Welke enthousiaste en taalvaardige inwoner of inwoonster van Rijkerswoerd helpt ons om de wijk verder goed op de kaart te zetten?
Reacties graag via bprijkerswoerd@gmail.com, of in de postbus van het bewonersplatform bij ESA, postadres De Pas 44, 6836 BK Arnhem.
Of kom bij de volgende bijeenkomst van het platform op 28 februari bij ESA om 20:00 om U persoonlijk aan te melden.

Volg ons op

Wijkagenda

28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl