Op zoek naar de bron van de Jansbeek

Printvriendelijke versiePDF-versie

Op zondag 24 juni kan je met IVN Arnhem wandelen langs het begin van de Jansbeek. De hele beek is te lang voor een wandeling van anderhalf uur, maar de natuurgidsen inspireren je de rest van de beek op een later moment te lopen. Daarover krijg je dan de nodige informatie. 
De Jansbeek vindt zijn oorsprong in een sprengkop op Zypendaal. Het voedde in zijn goede jaren tien molens en daarmee vestigden de eerste Arnhemmers zich langs het water.

Nu de Jansbeek in de stad weer bovengronds is gehaald, willen we je vertellen over het belang van deze beek. Daarnaast is er met de gidsen van het IVN veel over de natuur eromheen te zien.

We verwelkomen elke belangstellende om 14.00 uur bij het restaurant De boerderij aan de Parkweg en lopen van daar naar de bron, die tot spreng werd vergraven. Je hoeft je tevoren niet aan te melden en de wandeling is gratis. Stevig schoeisel is noodzakelijk, want dit stuk van Arnhem is heuvelachtig.

Informatie over andere IVN-activiteiten is te vinden op ivn.nl/afdeling/arnhem.

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl