Onthulling verzoeningspaneel 8 juni

Printvriendelijke versiePDF-versie

Lingewaard,  mei 2012. Zeer geachte relatie en belangstellende. Graag willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van een unieke, respectvolle plechtigheid.

De context

In september 1944 strandde Operatie Market Garden tussen Arnhem en Nijmegen, in de Betuwe. Deze streek werd een frontgebied. In het oostelijk deel van de Betuwe lag de vuurlinie bijna 200 dagen langs het oude riviertje de Linge. 

De gehele burgerbevolking van de omliggende plaatsen was geëvacueerd. Door wanhoop en angst gedreven, was huis en haard verlaten.

Over en weer vonden verkenningen plaats in het niemandsland. De patrouillerende soldaten werden geplaagd door mijnen, boobytraps, sluipschuttersvuur, artilleriebeschietingen, overstromingen, modder en bittere kou.  De ervaringen aan het front langs de Linge tekenden velen voor het leven.

 

Sommige gebeurtenissen in deze positieoorlog baarden opzien.  Zoals het  nachtelijk avontuur van twee Amerikaanse soldaten achter de Duitse linie. De route die zij volgden en hun ervaringen hebben intussen geïnspireerd tot aanleg van een wandelroute, met daarbij behorende markeringen, panelen, fox holes  en naamduidingen van de wandelpaden.( onthulling op 3 juni om 13.00 uur)

 

Een relaas opgetekend in het boek “Als sterren van de hemel” van Norbert A. de Groot heeft de inspiratie gegeven om tot een bijzonder herdenkingsteken te komen.

Een Duitse patrouille infiltreert in 1944 het voorterrein van de Amerikaanse linie (bewaakt door het 508e Parachute Infantry Regiment). Het eindigt in een drama voor de Duitse infiltranten. Slechts één van hen blijft in leven, maar eventjes.

Een Amerikaanse luitenant, genaamd Bill Call, ontfermt zich over de zwaar gewonde Duitser en legt hem tegen een appelboom.

De Duitse soldaat  blijft nog anderhalf uur in leven en krijgt water en sigaretten.

Tevens vertelt de Duitser nog over zijn gezin en dat hij professor was, voordat hij in militaire dienst ging. Er ontstond een menselijk gelaat.  In een na-oorlogs interview merkte Bill Call op:

“I was so sorry to see the man die”.

 

Onlangs is het ons gelukt om contact te leggen met deze Amerikaanse veteraan, intussen 89 jaar oud.

Hij herinnert zich nog levendig de wonderlijke ervaring  met de zwaar gewonde militair.

Met volle overtuiging en in dankbaarheid ondersteunt Bill Call het initiatief om tot een Verzoeningspaneel te komen.

Het Verzoeningspaneel wordt op vrijdag 8 juni 2012, 13.30 uur, langs het Frontlijnpad onthuld.

 

Wij heten u van harte welkom op deze plechtige bijeenkomst ,waarbij alle bij de oorlog in onze gemeente betrokken nationaliteiten voor het eerst gezamenlijk in hechte verbondenheid de waanzin en pijn van de oorlog herdenken, geheel in de geest van twee soldaten die elkaars vijand waren en die, oog in oog met de dood,  elkaar vonden als mens.

Bijgaand het programma en locatie aanduiding voor ceremonie  vrijdag 8 juni 13.30 uur tot 14.30 uur

Met vriendelijke groet,

M.H.W. van Hemmen en H.M.F.T.M. Bozon.

Stichting Exodus wandelevenement

www.exodushuissen.nl

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl