Omgekeerd Inzamelen begint

Printvriendelijke versiePDF-versie

Binnenkort begint ook in Rijkerswoerd het "Omgekeerd Inzamelen". De voorbereidingen hiervoor hebben langer geduurd dan verwacht, onze excuses hiervoor. Maar in uw buurt zijn nu alle ondergrondse containers geplaatst en kunnen we van start.

Ons doel is niet veranderd: we gaan in Arnhem meer afval scheiden (en hergebruiken) in plaats van weggooien (en verbranden). Dat kunnen we niet zonder uw medewerking. In deze brief staat alle informatie die u nodig heeft. Zoek de juiste informatie bij:

1. bewoners van laagbouw en benedenwoningen
2. bewoners van flats en bovenwoningen
3. informatie voor beide groepen

1. Bewoners van laagbouw en benedenwoningen

Op vrijdag 15 december 2017 leegt SUEZ voor de laatste keer uw grijze minicontainer ("kliko") met restafval. Uw restafval brengt u voortaan naar een ondergrondse container voor restafval. U kunt de ondergrondse containers voor restafval gebruiken op het moment dat u uitkomt. U heeft hiervoor geen afvalpas nodig.

De ondergrondse containers zijn te gebruiken vanaf 15 december 2017.

Ná 15 december 2017 is de grijze minicontainer bedoeld voor PMD-afval (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons). Deze minicontainer wordt elke vier weken geleegd, voor het eerst op 29 december 2017. Grijze minicontainers waar restafval in zit, worden dan niet meer geleegd. De oranje sticker die u in de envelop heeft gevonden, plakt u op de grijze PMD-container (aan de voorzijde, op ongeveer 75 cm hoogte).

Op www.arnhem.nl/pmd staat wat er bij het PMD-afval mag. U kunt het PMD-afval zo in de grijze minicontainer doen, maar u kunt het PMD-afval ook eerst in een doorzichtige plastic zak doen en pasdaarna de zak in de minicontainer werpen. Op de website staan ook de adressen waar gratis plastic PMD-zakken te krijgen zijn.

Heeft u meer dan één grijze minicontainer? Dan kunt u nu één daarvan gratis inleveren.
U kunt uw grijze minicontainer nu ook gratis omruilen voor een grotere of kleinere. Bel hiervoor met SUEZ, tel. 026-4460490.

Oud papier blijft u aanbieden in de grijze minicontainer met het blauwe deksel. Hij wordt 1 x per maand geleegd. GFT-afval blijft u aanbieden in de groene minicontainer, die 1 x per 2 weken wordt geleegd. In dewinterperiode wordt de groene minicontainer 1 x per 4 weken geleegd.

2. Bewoners van flats en bovenwoningen

U brengt uw restafval nu al naar een ondergrondse container voor restafval. Dat blijft zo. Bij sommige flats zijn extra containers geplaatst. U kunt de containers gebruiken op het moment dat u uitkomt. U heeft hiervoor geen afvalpas nodig.

PMD-afval (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons) brengt u voortaan naar een PMD-container in de wijk. De ondergrondse containers voor PMD-afval zijn zonder afvalpas te openen.

Op www.arnhem.nl/pmd staat wat er bij het PMD-afval mag. Gebruik altijd een doorzichtige plastic zak voor uw PMD-afval. Op de website staan ook de adressen waar gratis PMD-zakken te krijgen zijn. Uw oud papier en karton brengt u voortaan naar een ondergrondse papier-container in de wijk.

Alle nieuwe ondergrondse containers in uw wijk zijn te gebruiken vanaf 15 december 2017. Voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn er geen ondergrondse containers. U kunt uw GFT-afval wel aanbieden in een citybin (een afsluitbare emmer van 40 liter).
U kunt een citybin aanvragen bij SUEZ, tel.  026 - 4460490. De citybin wordt 1 x per 2 weken geleegd. Alleen in de wintermaanden wordt de citybin 1 x per 4 weken geleegd.

3. Informatie voor beide groepen

Hulp bij het wegbrengen van afval De ondergrondse containers voor restafval zijn op loopafstand te vinden, veelal maximaal 150 meter. Ze kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag worden gebruikt. Heeft u of uw huisgenoten problemen om het restafval zelf weg te brengen? Zijn er geen buren, vrienden of familie die u kunnen helpen? Maak dan een afspraak met het sociale wijkteam. Zij denken met u mee. Voor meer informatie kunt u bellen naar 088-226 0000.

Afvalcoaches

De invoering van Omgekeerd Inzamelen wordt begeleid door onze afvalcoaches. Zij zijn regelmatig in uw wijk aanwezig. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan hun felgele jas. Zij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u te wijzen op de nieuwe regels.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen . Heeft u vragen over deze brief

dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. 0900-1809. U kunt uw vraag ook mailen

naar omgekeerdinzamelen@arnhem.nl

Afvalcoaches in de wijk

In (een deel van) de wijk is Omgekeerd Inzamelen van start gegaan. Het succes van Omgekeerd Inzamelen hangt voor het grootste deel van u af. De gemeente zorgt voor de containers en SUEZ zorgt voor de inzameling maar u maakt het verschil. U moet het afval daadwerkelijk scheiden!

De afvalcoaches kunnen u daarbij helpen. U kunt bij ze terecht met uw vragen en opmerkingen over Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen u over de nieuwe afvalregels vertellen. Andersom kunnen zij u ook aanspreken over de manier waarop u uw afval aanbiedt.

Schone wijk

De afvalcoaches controleren of afval op de juiste manier wordt gescheiden en vertellen u graag welke stoffen in welke bak moeten. Zij weten waar de grootste problemen in de buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn. Soms organiseren zij opruimacties. Ze werken samen met u aan een schone wijk.

De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun gele jassen. U komt ze binnenkort vast een keer tegen. Zo niet, en heeft u wel een vraag over Omgekeerd Inzamelen? Misschien vindt u het antwoord op www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen U kunt uw vraag ook mailen naar: omgekeerdinzamelen@arnhem.nl

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl