Werkgroep Publieke Ruimte

Op 21 november 2013 is de werkgroep Publieke Ruimte van start gegaan. Deze werkgroep  richt zich op het (doen) realiseren van wensen en het ondernemen van activiteiten in de fysieke ruimte van de wijk. Het gaat om zaken die een relatie hebben met de groene, grijze, schone wijk, inrichting en beheer van de wijk, waterbeheer, verkeer, speelvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen e.d. 

De werkgroep heeft als doel bewonersplatform en haar partners/deelnemers te adviseren, gevraagd en ongevraagd, plannen te ontwikkelen of te bekritiseren.  Belangrijker nog is het doel van de werkgroep om niet alleen te praten, maar ook aan de slag te gaan,  activiteiten te stimuleren of uit te voeren, zoals de wijkschouw. De werkgroep communiceert rechtstreeks met haar achterban, de bewoners. De werkgroep bestaat geheel uit bewoners.

De werkgroep vormt een onderdeel van het bewonersplatform en legt daar verantwoording af. Leden hoeven echter geen lid te zijn van het bewonersplatform. De werkgroep combineert de functie van een aantal werkgroepen zoals deze eerder hebben gewerkt, o.a. de werkgroep verkeer, werkgroep spelen, geluid a325, ‘de Bult’ e.d.

De werkgroep bestaat 6 leden en wordt ondersteund door het Opbouwwerk Rijnstad.

Volg ons op

Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl