Actieplan 2013-2015

Een jaar geleden is er in het voormalige wijkcentrum Rijkerswoerd dor de gemeente een avond belegd voor bewoners en beroepskrachten uit de wijk. Tijdens die avond werden de deelnemers uitgenodigd ideeën te leveren voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Deze ideeën en mogelijke oplossingen zijn daarna diverse keren besproken met organisaties en bewonersplatform en dit heeft geleid tot een wijkactieplan 2013-2015. Dit actieplan is nu klaar en zal binnenkort als een folder op uw deurmat vallen.

In het actieplan komen een groot aantal zaken aan de orde. Zo wil een groot aantal bewoners starten met volkstuintjes en stadslandbouw in samenwerking  met de Korenmaat. Ook wil men de mogelijkheden en functie uitbreiden van enkele centrale locaties in de wijk, zoals het sportcentrum, de Korenmaat en het Activiteitencentrum van Siza. Een andere wens betreft de realisatie van een centrale plek in de wijk voor huisartsen (een zogenaamde Hoed). Veel artsen zitten nog steeds in huiskamers van woningen. Tenslotte gaat het ook nog over veiligheid, verkeer, onderwijs, ontmoeting en betrokkenheid en dergelijke.

Op de foto ziet u een aantal bewoners met een Gaudibankje, of social sofa genoemd. De bank is bedoeld als zitbank, maar ook als middel om de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij de wijk te stimuleren.

Doel van het actieplan is om de wijk leefbaarder te maken. Daar kunt u ook een rol in spelen, door mee te werken aan het realiseren van het plan. Want voor een aantal acties uit dit plan geldt dat bewoners hier ook vooral zelf mee aan de slag kunnen. Informatie over de mogelijkheden krijgt u bij de leden van het bewonersplatform, email bprijkerswoerd@gmail.com of bij het opbouwwerk, Gerard Scheuter tel. 0650481697.

Korte termijn actiepunten / prioriteiten uit WAP 2013 Rijkerswoerd

September 2013

 

 Activiteit


Omschrijving


Wie


1.Korenmaat moet echte wijkvoorziening worden door b.v. ontwikkeling van stadslandbouw door wijkbewoners


Na sluiting van wijkcentrum is de wijk op zoek naar alternatieven in andere accommodaties met subsidie


Sportbedrijf

Gemeente

Tuinmaat

Bewonersoverleg Rijkerswoerd

 


2. Ontwikkelen van Gezondheidscentrum (b.v. in voormalig wijkcentrum)


Huisartsen houden praktijk in verbouwde woningen, wijkbewoners willen graag een goede eerstelijns gezondheidsvoorziening


Sector

Gemeente

Bewonersoverleg


3. Versterken van de wijk samenleving met kunst en kultuur projecten

 


Kleinschalige kunst en kultuurprojecten die helpen met het ontwikkelen van de buurt


Kunstbedrijf

Bewonersoverleg

Rijkerswoerd


4. Verbindingen leggen tussen stenen wijk en groene omgeving


Rijkerswoerd is een stenige stadswijk met in een groen landschap, maar de verbinding is slecht. Kan door betrekken Korenmaat en brug van Kabinet naar Lingezegen


Gemeente


5. Aanleggen van Cruyff of Kraijchek court voor jongeren


Heel veel jongeren willen wat doen en elkaar ontmoeten


Sportbedrijf

Bewonersoverleg


6. Aandacht voor tegengaan van overlast van jongeren

 


Jongeren hangen rond op bepaalde plaatsen zonder wat te doen. Negatief gedrag moet voorkomen worden


Bewonersoverleg

Rijnstad


7. Sportcentrum Rijkerswoerd zou ook een ontmoetingscentrum voor de wijk moeten worden


Na de sluiting van het wijkcentrum wil het sportcentrum ook meer wijkcentrum worden, maar daar zijn wel verbeteringen voor nodig


Bewonersoverleg

Rijkerswoerd

Bestuur stichting

Sportbedrijf


8. Concrete bewonersacties opzetten en met elkaar uitvoeren


Social sofa’s, witte boekenkasten, burendag, dag van de dialoog en andere activiteiten zijn goed voor het wijkgevoel


Bewonersoverleg

Rijkerswoerd


9. Oplossen van slepende zaken in openbare ruimte (verkeer, schoon en heel)


Inventariseren van de lopende vragen en afsprakenlijst maken en burgerkracht inzetten


Gemeente

Bewonersoverleg Rijkerswoerd

Buurtinzet


10. Aandacht voor kind en school (opvoedingsklimaat, samenwerken met school en gebruik schoolgebouwen)


Er wonen veel schoolgaande kinderen in Rijkerswoerd, laten we die schooltijd zo leuk maken met elkaar en indien nodig elkaar helpen


Bewonersoverleg Rijkerswoerd

Scholen

CJG

 

 

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl