Wijkactieplan Rijkerswoerd

Wijkactieplan 2016-2018

Gebied: Rijkerswoerd

In het gebied Rijkerswoerd is breed aandacht besteed aan het betrekken van zo veel mogelijk bewoners bij de totstandkoming van de wijkactieplannen. In het hele gebied zijn meer dan 5.000 uitnodigingen huis aan huis verspreid.

Er is in het gebied een wijkgesprekken georganiseerd door het opbouwwerk in samenwerking met het bewonersplatform. Ook is uitdrukkelijk gekeken hoe we naast de algemene uitnodiging ook specifieke doelgroepen konden bereiken.

In overleg met de bewoners zijn in Rijkerswoerd  6 thema’s gekozen voor de tafelgesprekken .

Deze thema’s waren:

-          Gezondheid, zorg

-          Groen, spelen en leefomgeving

-          Leren, werken en ondernemen

-          Veiligheid, verkeer en vervoer

-          Sport, kunst en cultuur

-          Meepraten en meedoen

Aan het wijkgesprek hebben een 50 tal deelnemers meegedaan, waaronder een tiental beroepskrachten die actief zijn in de wijk. Door middel van tafelgesprekken zijn ideeën en wensen geïnventariseerd.  Daarnaast zijn bewoners in de gelegenheid gesteld om via een enquête of via email hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Ook daar hebben verschillende bewoners gebruik van gemaakt. In een 2de ronde wijkgesprekken zijn prioriteiten gesteld door middel van een stemming.

In een apart traject hebben 100 bewoners met een beperking via Siza eveneens een duidelijke bijdrage geleverd en aan de andere bewoners tijdens het wijkgesprek hun wensen en ideeën gepresenteerd. Ook zij hebben in een tweede ronde hun stem kunnen uitbrengen en deze zijn meegeteld in de stemronde.

Door middel van gesprekken en speelse opdrachten in alle 3 de gebiedsdelen heeft het kinderwerk van Rijnstad tientallen kinderen gevraagd na te denken over de wijk en met voorstellen te komen. Het jongerenwerk heeft dit nog eens gedaan met de wat oudere jeugd. Uit de gekozen wijkactiepunten is hun inbreng duidelijk te herleiden.

In Rijkerswoerd zijn de wijkgesprekken tevens aanleiding geweest om nieuwe platformleden te werven en te benoemen. Op deze wijze zijn 3 nieuwe leden benoemt en zijn 4 leden benoemd in de nieuwe agendacommissie (het dagelijks bestuur).

 

Rijkerswoerd

 

 1. Realiseer ommetjes, trailpaden en looproutes, realiseer verhalenroutes, o.a. tussen Immerloopark en Zeegbos.  Ook digitaal aanbieden (app). Denk ook aan scootmobiles.Wie: Gemeente, Werkgroep Publieke Ruimte, Opbouwwerk.
   
 2. Zoek oplossingen voor een aantal verkeersproblemen, o.a. op de Kruisstraat, de Rijkerswoerdsestraat, parkeren bij de Pas, Marga Komplelaan en ErasmussingelWie: Gemeente, Werkgroep Publieke Ruimte, Opbouwwerk.
   
 3. Onderzoek mogelijkheden voor bestrijding overlast hondenpoep en ganzenpoep. Realiseer vlinder en bijenbermen, bestrijd vervuiling en vernieling. Promoot adoptie van afvalbakken, blikvangers, vergroening van de wijk en verminder hitteplekken.Wie: Gemeente, Werkgroep Publieke Ruimte, Opbouwwerk
   
 4. Realiseer een aanbod van culturele, creatieve en kunstzinnige activiteiten. Besteed aandacht aan amateur en professionele kunst, presentaties en evenementen.
  Wie: Kunstbedrijf, Wijkvereniging, Rijnstad, Bewoners (o.a. ZZP’ers)
   
 5. Realiseer in de wijk een uitdagende speelvoorziening zoals halfpipe, skatebaan en playground
  Wie: Bewonersplatform, Opbouwwerk, Gemeente, Scholen.
   
 6.  Stimuleer en ondersteun start van Buurtpreventie en Whatsappgroepen.
  Wie: Bewonersplatform, Opbouwwerk, Politie, Bewoners, Handhaving
   
 7. Realiseer goedkope kleine huurruimtes, popup stores en flexplekken t.b.v. startende ondernemers en ZZP’ers. Onderzoek de betekenis van ZZP’ers voor de wijk. Organiseren jaarlijkse dag/markt voor ondernemers.
  Wie: Gemeente, Winkeliersvereniging, Bewonersplatform, Opbouwwerk, Sport- en Wijkcentrum
   
 8. Besteed aandacht aan de veiligheid in het winkelcentrum, bestrijd (brom)fietsen en scooters in de parken, dubbelfietspad Klompelaan en Woerdse Wal.
  Wie: Winkeliersvereniging, Werkgroep Publieke Ruimte, Opbouwwerk, Gemeente
   
 9. Besteed aandacht aan vergrijzende ouderen en hun activiteiten en voorzieningen. Denk aan maatjesprojecten, buddy’s, burenhulp, vervoer naar activiteiten, boodschappenservice. Gebruik de kracht van bewoners.
  Wie: Sociale Wijkteams, Via, Swoa, Bewonersplatform, Opbouwwerk
   
 10. Geef aan het Zeegbos een functie voor de wijk/stad door picknicktafels, speelveldjes en verbeter de toegankelijkheid van het bosgedeelte. Zorg voor meer afwisseling in de beplanting.
  Wie: Werkgroep publieke Ruimte, Opbouwwerk, Gemeente, Staatsbosbeheer.

Volg ons op

Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl