Wijkvereniging Rijkerswoerd

Bestuur:
Voorzitter: Dick van Kleef, 026 327 05 23, dvkleef@ssr-arnhem.nl
Secretaris: vacature
Penningmeester: Bea Boor, wijkver.penning@gmail.com bankrekening NL36 INGB 0003 4859 40
Ledenadministratie: Hans Geerlings, 026 327 41 05, wijkver.leden@outlook.com
Adviseur: Henriëtte Verhoeven, Jeugdland en ESA activiteitencommissie

Partners:
De wijkvereniging werkt nauw samen met de ESA activiteitencommissie, stichting Rijnstad (kinderwerk, tienerwerk en opbouwwerk), st. Jeugdland, Siza, Winkeliersvereniging Rijkerswoerd, Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd en Bewonersplatform Rijkerswoerd.

Wilt u lid worden stuur dan even een e-mail naar Hans Geerlings (Wijkver.leden@outlook.com).
Informatie over het werk van de wijkvereniging vind u in de bijlage.

Volg ons op

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl