Bewonersplatform Rijkerswoerd

 Alle bewoners van Rijkerswoerd die zich betrokken voelen bij hun eigen wijk en zich willen inzetten om dit een fijne woonwijk te houden zijn welkom om zich aan te sluiten bij het bewonersplatform Rijkerswoerd. Sinds begin 2012 heeft deze grootste wijk van Arnhem haar eigen platform.

Heb je een idee over dingen die beter kunnen in onze woonomgeving?

 

Of heb je een plan om iets te organiseren zodat buren elkaar beter leren kennen?

 

Komen jullie net wat geld tekort om iets voor de buurt te organiseren? 

 

Misschien vind je het interessant mee te praten over je eigen buurtje? 

 

Jij weet immers als geen ander wat daar beter kan.

 

Daarom ben je van harte uitgenodigd eens naar een bijeenkomst van het platform te komen.

Contactadres secretariaat: bprijkerswoerd@gmail.com (per 1 januari wordt dit info@rijkerswoerd.net)

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl