Agendacommissie

 

De agendacommissie bestaat uit de volgende personen:

Hans Kemper, voorzitter

Bea Boor, penningmeester

Tom de Koning, algemeen lid

Tevens aanwezig zijn:

Bart Lichtenberg, team Leefomgeving gemeente Arnhem

Mascha Geurts, opbouwwerker Rijnstad

Volg ons op

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl