Data vergaderingen

 

De vergaderingen van het Bewonersplatform Rijkerswoerd zijn op maandagavond:

28 oktober en 9 december 2019, 27 januari 2020.

Netwerkbijeenkomst/Nieuwjaarsborrel 13 januari 2020.

Deze vergaderingen zijn openbaar.

Alle vergaderingen om 20.00 uur in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44.

Aanvragen voor financiële bijdragen sturen naar bprijkerswoerd@gmail.com.

Contact en informatie:  bprijkerswoerd@gmail.com

 

Volg ons op

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl