Voortgang Actieplan (maart 2014)

In deze WAP zijn 10 punten opgenomen die alle 10 in beweging zijn gebracht.

Punt 1 (Korenmaat moet wijkvoorziening worden door ontwikkeling stadslandbouw) Er worden op dit moment professioneel ondersteunde gesprekken gevoerd om de samenwerking tussen professionals van de Korenmaat en vrijwilligers van de Tuinmaat op de rails te krijgen. Ze zijn tot elkaar veroordeeld, maar liefst zo plezierig en goed mogelijk.

Punt 2 (ontwikkeling gezondheidscentrum) De mogelijkheden van het oude wijkcentrum worden daarvoor onderzocht en er is contact met de huisartsen in hoeverre zij willen meedoen. Er is een opdracht uitgezet om aan de hand van de plattegrond van het wijkcentrum onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Punt 3 (kunst in de wijk) zie bij Vredenburg/Kronenburg, er ontstaat een projektenplan, maar de samenwerking met Kunstbedrijf moet nog worden afgesproken. In de praktijk al eerste goede ervaring met vieren Lentepunt bij Zonnepoort en in de Hooimaat.

Punt 4 (verbinding leggen tussen stenen wijk en groene omgeving) Wordt op verschillende fronten aan gewerkt. Onderzoek naar relatie met Park Lingezegen via een brug bij Cabaret en de samenwerking Korenmaat Tuinmaat en openmaken gebruik voormalig Presikhaafterrein.

Punt 5 (Aanleg Krajichekveld) Dit punt komt aan de orde als er meer duidelijkheid is over ontwikkeling verbreding Sportcentrum Rijkerswoerd

Punt 6 (Aandacht tegengaan overlast jongeren) Met Rijnstad zijn indringende gesprekken gevoerd over aanpak jeugd en jongerenwerk. Afspraak is gemaakt om periodiek om de tafel te gaan en om meer concrete dingen te doen met leuke projectjes waar jongeren een verantwoordelijke rol in krijgen.

Punt 7 (Verbreden sportcentrum Rijkerswoerd naar ook ontmoetingscentrum) Op dit moment zijn we volop bezig om dit punt neer te zetten samen met de stichting die hier verantwoordelijk is. De wijk ondersteunt deze ontwikkeling van harte. De sluiting van het wijkcentrum speelt hier een rol bij.

Punt 8 (Concrete bewonersacties uitvoeren) De eerste projecten staan op stapel onder het motto "Niet alleen woorden maar ook daden"

Punt 9 (Slepende zaken in de Openbare ruimte) Er is een werkgroep Publieke Ruimte gestart en er hebben zich heel veel mensen voor aangemeld. Punten worden geïnventariseerd en besproken en mensen steken ook zelf de handen uit de mouwen.

Punt 10 (aandacht voor kind en school en opvoeding) Dit punt is vooralsnog in beheer bij de Bredeschool coördinator. De eerste afspraak is gemaakt om de aanpak te horen. Vraag is hoe je dit wijkbreed kunt maken.

GSO 4

Met de GSO 4 middelen gaan projecten ondersteund worden waarmee geïnvesteerd wordt in verbetering van een voorziening zoals brug bij Cabaret en het sport en ontmoetingscentrum. Geld wordt niet gebruikt voor exploitaties en eenmalige activiteiten. Ook hier wordt gekozen voor strukturele verbetering.

 

Ten slotte

Het OZO overleg voor het gebied is gestart en uitermate zinvol geweest (sinds dit jaar is Rijkerswoerd en Vredenburg/Kronenburg nu ook 1 OZOgebied). Gebiedsteam Fysiek is in de maak en de eerste uitwisseling van informatie is geweest. De eerste bijeenkomst in de goede samenstelling moet nog belegd worden.

 

Vriendelijke groet

Chris Zeevenhooven

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl