Nieuwe opbouwwerker Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg

Printvriendelijke versiePDF-versie

Per 12 februari is Mascha Geurts de nieuwe opbouwwerker voor Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag telefonisch op 06 11 74 98 95 en via de email m.geurts@rijnstad.nl. Haar werkplek is Jongerencentrum de Madser.


<--break->Opbouwwerk geeft vorm aan samenlevingsopbouw. Dit omvat alle activiteiten waarvoor mensen zich organiseren om hun belangen te behartigen of hun interesses vorm te geven. Het opbouwwerk draagt bij aan de basisvoorzieningen in de wijk, en ondersteunt en activeert vanuit een neutrale positie initiatieven van bewoners en bewonersgroepen. De opbouwwerker is de verbindende schakel tussen de Wijkteams Arnhem, teams leefomgeving en de bewoners van de wijk.

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl