Nieuw plan voor plantsoen

Printvriendelijke versiePDF-versie

Afgelopen maanden hebben aanwonenden van het grasveld aan de Dr Willem Dreessingel een aantal malen contact gehad met de gemeente n.a.v. klachten over het gebruik van de (nieuwe) openbare ruimte. Op initiatief van de wethouder is het voorstel gedaan te bekijken op welke manier het vrijgekomen terrein beter gebruikt zou kunnen worden en dat het gebruik tot minder overlast zou kunnen leiden. Dat betekent o.a. dat de inrichting van "Lipstick voor de stad" verwijderd zal worden.
 
Na de bespreking ter plekke in het bijzijn van de wethouder eind augustus heeft er een bespreking plaatsgevonden in het Sportcentrum Rijkerswoerd. Daar is de bestaande situatie besproken en zijn twee schetsvoorstellen besproken op basis van de eerste informatie. De aanwezigen hebben op- en aanmerkingen gemaakt op het ontwerp en daarnaast is de vraag gesteld op welke manier de mensen rondom het grasveld zelf een bijdrage kunnen leveren om de sfeer te verbeteren.
 
Als vervolg hierop is een inloop op het grasveld georganiseerd. Daarmee heeft iedereen de ruimte gekregen in een prettige sfeer op- en aanmerkingen te maken op het laatst voorliggende voorstel, dat door de gemeente huis aan huis is bezorgd.
De gemeente heeft de laatste opmerkingen van de "veldbespreking" verwerkt en op basis van alle reacties is de overgrote meerderheid enthousiast over het laatste voorstel, waarin nog een paar aanpassingen worden verwerkt. De opdracht aan de aannemer is inmiddels verstrekt zodat het beschikbare budget voor 2012 gebruikt kan worden. In overleg met de aannemer en de ontwerper, de heer Luuk Tepe, wordt het plan uitgevoerd voor 1 april (plantseizoen).
 
Alle aanwonenden worden weer geïnformeerd over de uitkomst van dit project tegen de tijd dat het wordt aangelegd.
 
Naast deze inrichting van het grasveld zal door de aanwonenden van het grasveld aandacht besteed moeten worden om met elkaar een leefbare situatie te creëren. Dat zullen de mensen zelf moeten doen, dat is geen taak voor de overheid. De overheid heeft een (extra) bijdrage geleverd om de mogelijkheden van het vrijgekomen grasveld beter te benutten voor de buurt. Nu is het aan de buurt en de buurtbewoners er wat van te maken. 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl