Met IVN Arnhem naar Boschveld en Lichtenbeek

Printvriendelijke versiePDF-versie

3e Kerstdag… De laatste IVN-wandeling van het jaar... Boschveld en Lichtenbeek zijn twee landgoederen die aan de zuidkant van de Amsterdamseweg liggen, tussen Mariëndaal en Papendal. De landgoederen zijn ooit één geheel geweest met de Vijverberg aan de overzijde. Klaas Gubbels heeft zijn atelier in het koetshuis van het voormalige landhuis.

Beide landgoederen hebben nog alle kenmerken van een landgoed: lanen, akkers, weide en bospercelen. Ze liggen min of meer op de toppen van de stuwwal van Arnhem. In 1944 is tijdens de slag om Arnhem op Lichtenbeek zwaar gevochten. De beuken in Boschveld zijn tussen 1870 en 1900 geplant. Natuurgidsen van IVN-Arnhem laten je op derde Kerstdag, woensdag 27 december zien wat dat betekent.

IVN Arnhem haalt graag met belangstellenden in anderhalf uur een frisse neus op deze landgoederen. Aanvang is 27 december om 14.00 uur op de parkeerplaats bij restaurant De Leeren Doedel op de hoek van Dreijenseweg en de Amsterdamseweg. Deelname is gratis en reserveren is niet nodig.

Wil  je meer weten over IVN-activiteiten in en om Arnhem kijk dan op ivn.nl/afdeling/arnhem.

Locatie

Datum: 
woensdag, 27 december, 2017 - 14:00

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl