Klus mee

Printvriendelijke versiePDF-versie

Klus mee op zaterdag 21 oktober en geniet van een heerlijke gratis lunch!

Houd je van aanpakken? Een buitenklus klaren, samen met anderen? Je een dag actief inzetten voor een goed doel? Dan zoeken wij jou!

Klussen bijvoorbeeld:  graven, plaatsen van hekwerk en beplanting . Samen maken we van Stadslandbouw Mooieweg een groene stadsoase! (hoek Kruisstraat - Mooieweg). 

Meld je aan op www.voorjebuurt.nl/mooieweg
Daar vind je meer informatie. Je kunt ons ook steunen door geld te doneren. Of meeklussen op  28 oktober. <--break->

 

 

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl