Kabouterfeest 20 oktober Stadsboerderij

Printvriendelijke versiePDF-versie

Uitnodiging voor een Kabouterfeest

Beste kinderen (4 t/m 8 jaar),

Je bent uitgenodigd voor een kabouterfeestje dat gaat plaatsvinden bij de Hooijmaat/Korenmaat op vrijdagmiddag  20 oktober aanstaande. 

Je bent welkom samen met je ouders of verzorgers van 13.30 tot 16.00 uur.

Let op: Het aantal kinderen dat kan deelnemen is beperkt dus van te voren opgeven dat je komt moet!!

Aanmelden voor deelname kan per email o.v.v. kabouterfeest op: welkom@dehooijmaat.nl

We gaan feestvieren met een spannende en creatieve speurtocht. Onderweg gaan we  taartjes versieren, lossen we leuke opdrachten op en knutselen we lekker door met op ons hoofd een rode feestmuts. We versieren feestkoekjes en  tekenen onze eigen kaart die we maken voor de allerliefste……?

Voor meer informatie of vragen  kunt u contact opnemen met Liesje van Haaren -   kinderwerker van Stichting Rijnstad – l.vhaaren@rijnstad.nl/ 06-46 73 19 64 of kijk op de site: www.jcdemadser.nl, www.rijkerswoerd.info of www.vredenburg.info

De kosten zijn €2,50 per kind. Je kunt contant betalen aan de poort van de Stadsboerderij of van te voren overmaken op rekeningnummer NL75RABO0300015631   t.n.v.  De Hooijmaat, Arnhem

Programma:

Verspreid over het terrein kun je deelnemen aan:

· Schminken

· Cupcakes versieren

· Kaboutermuts versieren

· Kabouterdans

· Maak je eigen feestkaart

· Marshmallows bakken

· Pompons maken

De activiteiten worden gesponsord door Bewonersplatform Rijkerswoerd, St. Bewoners Vredenburg, Boerderijcafé de Hooijmaat, Stadsboerderij de Korenmaat en st. Rijnstad.

Lever je kleurplaat in op school of bij de Hooijmaat voor 18 oktober en tijdens het kabouterfeest krijg je nog een kleine verrassing.

De kleurplaat is verspreid via de basisscholen, maar je vindt hem ook in de bijlage.!!

Locatie

Datum: 
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 13:30

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl