Jaarverslag wijkvereniging Rijkerswoerd 2019

Beste leden en wijkbewoners, 

Op onze pagina treft u het jaarverslag Rijkerswoerd 2019 aan. Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor het vertrouwen en de steun die u ons heeft gegeven het afgelopen jaar. 

Alle steun is natuurlijk welkom!

 

Lidmaatschapskosten zijn per kalenderjaar:

gezinslidmaatschap € 10,00; 65+ € 7,50; alleenstaand(e ouder)

U kunt hiervoor het formulier in het Woerdje invullen of mailen naar

wijkver.leden@outlook.com o.v.v. lidmaatschap Rijkerswoerd met vermelding van uw naam, adres, postcode, telefoon, geboortedatum, e-mailadres. 

Ons banknummer : NL36 INGB 0003 4859 40 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur wijkvereniging Rijkerswoerd

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl