Jaarverslag wijkvereniging Rijkerswoerd 2019

Beste leden en wijkbewoners, 

Op onze pagina treft u het jaarverslag Rijkerswoerd 2019 aan. Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor het vertrouwen en de steun die u ons heeft gegeven het afgelopen jaar. 

Alle steun is natuurlijk welkom!

 

Lidmaatschapskosten zijn per kalenderjaar:

gezinslidmaatschap € 10,00; 65+ € 7,50; alleenstaand(e ouder)

U kunt hiervoor het formulier in het Woerdje invullen of mailen naar

wijkver.leden@outlook.com o.v.v. lidmaatschap Rijkerswoerd met vermelding van uw naam, adres, postcode, telefoon, geboortedatum, e-mailadres. 

Ons banknummer : NL36 INGB 0003 4859 40 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur wijkvereniging Rijkerswoerd

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl