Initiatiefgroep onderzoekt mogelijkheid Volkstuintjes

Printvriendelijke versiePDF-versie

Een initiatiefgroep van bewoners uit Rijkerswoerd is bij elkaar gekomen om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is om Volkstuintjes te starten in Rijkerswoerd. De groep heeft minstens 2 locaties op het oog. Dit initiatief is genomen naar aanleiding van het wijkgesprek waarin verschillende bewoners deze wens aangaven. Het verbeteren van het contact tussen wijk en groene omgeving is éen van de actiepunten uit dit programma.

De initiatiefgroep bestaat uit 8 bewoners en wordt ondersteund door het opbouwwerk van Rijnstad. Ook wijkregisseur Chris Zeevenhooven is aangesloten en bekijkt de kansen voor het idee. Naast Volkstuintjes denkt men ook aan een stadstuin en op termijn mogelijk ook een combinatie met andere voorzieningen voor de wijk. Voor de Volkstuintjes is afgesproken om een keuze te maken voor biologisch tuinieren. Hiertoe wordt overlegd met de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld.

Om kracht bij te zetten aan dit initiatief is het van belang dat de groep in contact komt met bewoners die ook een Volkstuin zouden willen hebben. Heeft u belangstelling voor een volkstuin geef dit dan door aan opbouwwerker Gerard Scheuter, email g.scheuter@rijnstad.nl. Zodra wat meer bekend is zult u dan worden geïnformeerd.

 

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl