Groene handen gezocht

Printvriendelijke versiePDF-versie

Netwerk Groen Arnhem heeft twee leuke vrijwilligers vacatures! Per 1 februari zoeken we een nieuwe secretaris om het bestuur te versterken en we hebben een vacature voor een online communicatievrijwilliger. 

Groen Arnhem is verbinder en aanjager van groene initiatieven. Groen is een belangrijke kwaliteit van Arnhem; de stad ligt aan de voet van de Veluwe, in het Betuwse rivierengebied en heeft veel mooie stadsparken en stadstuinen.

Er zijn succesvolle stadslandbouwprojecten en er ontstaan steeds meer groene buurtinitiatieven. Meer groen in de stad biedt veel voordelen! Het bevordert bijvoorbeeld de gezondheid van bewoners, zorgt voor betere klimaatadaptatie en luchtkwaliteit, bevordert de biodiversiteit, heeft een positieve invloed op de sociale cohesie en op recreatie, toerisme en de waarde van vastgoed. 

Groen Arnhem is ontstaan vanuit de behoefte aan een centraal vraag- en aanbod platform voor bewoners en organisaties met groene initiatieven. Onze kernactiviteiten zijn:

  • Het vormen van een vraag- en aanbod platform voor groene initiatieven;
  • Het, met inzet van het netwerk, actief ondersteunen van groene initiatieven;
  • Het bieden van een podium aan groene initiatieven;
  • Het organiseren van groene evenementen zoals de Arnhemse Landdag en Park Picknick;
  • Het verder uitbouwen van groen als belangrijke kernwaarde van Arnhem;
  • Het profileren van Arnhem als groene stad.

Heb jij affiniteit met alles wat er rondom groen gebeurt in Arnhem en lijkt het je leuk deel uit te maken van ons team? Bekijk dan hieronder de vacatures en laat van je horen! 

Profiel secretaris Stichting Netwerk Groen Arnhem
Profiel communicatie vrijwilliger Stichting Netwerk Groen Arnhem

Heb je vragen? Neem contact op met voorzitter Steven Koster via steven@ortus.nl. Stuur dit bericht gerust door naar mogelijk geïnteresseerden. 

Met groene groet, 

Netwerk Groen Arnhem

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl