Gemeente Arnhem timmert aan de weg om bewoners te enthousiasmeren inzake hun leefomgeving

Printvriendelijke versiePDF-versie

Buurtinitiatieven en Burgerparticipatie, we doen het samen...... 

Meer planten in de straat, wie wil dit nou niet? Zoveel mensen, zoveel wensen. Binnen de gemeente Arnhem is veel mogelijk, zolang er samen wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.

Waar kunnen jullie zoal aan denken:

-verharding eruit, planten erin

-moestuinen

-plukbosjes

-omvormen van gras naar planten

-omvormen van slechte plantvakken naar plantvakken naar eigen wens

-gevelbeplanting

-hanging baskets

-dakbeplanting

-boomspiegels

-zitplekjes

-afkoppeling regenwater, gebruik van regenton

De gemeente Arnhem wil graag in gesprek met serieuze verzoeken van bewoners. Zij denken mee, kunnen voorzien, passen aan en informeren.

Natuurlijk ligt het initiatief bij bewoners, de buurt!

De Buurtconciërge ondersteunt de gemeente Arnhem met de initiatieven uit Arnhem Zuid. Hij kan een richting geven in het ontwerp, het verzoek van de buurt. Bijvoorbeeld het geven van voorbeelden van al gerealiseerde buurtinitiatieven of het geven van een plantengids of een plattegrond om het ontwerp te schetsen. Daarnaast zoekt de Buurtconciërge naar creatieve alternatieven, zoals het gebruik van hout uit de snoei- & zaagperiode in de winter.

Waarom staat de gemeente Arnhem open voor Buurtinitiatieven en Burgerparticipatie?

Samenwerken aan een betere leefomgeving heeft een positief effect op:

-welzijn van inwoners in Arnhem (levensvreugde, vereenzaming)

-leefgebied van insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren

-biodiversiteit

-hittestress

-waterbuffering/afvoer

-mooier straatbeeld.

Enthousiast geworden? Klim in de pen en neem samen contact op met de gemeente Arnhem via fixi of stuur de Buurtconciërge een pb.

Interessante links:

https://www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5


-https://www.arnhem.nl/Inwoners

-https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/

-https://www.arnhemzoemt.nl/

-https://www.inschuytgraaf.nl/werkgroepen/hoogstambrigade/

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl