Exodusroute in Park Lingezegen

Printvriendelijke versiePDF-versie

In Woerdje 2 kon u in het verslag van het Bewonersplatform lezen dat er aan uitwerking van een stuk historie in Park Lingezegen wordt gewerkt. Martien van Hemmen en Max Bozon van het Exoduscomité zijn initiatiefnemers van een uitbeelding in Park Lingezegen van een militaire patrouille in oktober 1944 van twee Amerikanen uit de Tweede Wereldoorlog. Gedacht wordt aan de realisatie van een tweetal schuttersputten, bebording en het plaatsen van panelen.

Het bestuur van Park Lingezegen heeft een positief standpunt ingenomen met betrekking tot dit project. Als datum om een en ander gerealiseerd te hebben wordt gedacht aan de Dag van het Park op zondag 3 juni. Daarmee kan het in gebruik nemen van het zogenaamde Patrouillepad onderdeel worden van de activiteiten op die dag in Park Lingezegen. Een suggestie die is gedaan is tijdens de Dag van het Park een kist met gevonden oorlogsmateriaal tentoon te stellen. Het Exoduscomité staat open voor medewerking en ondersteuning bij het realiseren van de plannen. Dit verhoogt het draagvlak en de betrokkenheid.

Wilt u meedoen? Reageren kan via chrisenmar10@hetnet.nl of 026 325 80 27 dan wel 06 12 10 86 65. Zie voor informatie over de Betuwe in de periode 1944 - 1945 www.exodushuissen.nl.

 

Martien van Hemmen en Max Bozon

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl