Enquête Openbaar vervoer Arnhem

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het openbaar busvervoer gaat zal over enkele jaren opnieuw aanbesteed worden door de Provincie Gelderland. B&W van de gemeente Arnhem wil graag de wensen van de inwoners van Arnhem weten. Daarom heeft zij een vragenlijst opgesteld. Om deze te beantwoorden, kunt u op onderstaand link klikken.

Wensen en Eisen voor het openbaar busvervoer in Arnhem

Hartelijk dank op het invullen van de enquête!

Gemeente Arnhem

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl