Een mooie ontmoetingsplek voor Rijkerswoerd (binnen en buiten)!

Printvriendelijke versiePDF-versie
Op sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd wordt op dit moment hard gewerkt om delen van een ambitieus Masterplan (zie tekeningen) te gaan realiseren, de opzet van een Vitaal sportpark, waarbij het uitgangspunt is, dat mensen van verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten, spelen en kunnen bewegen. Het creëren van een ontmoetingsplek zoals deze is aangegeven in de wijkenquête die in 2018 is gehouden in samenwerking met Team Leefomgeving.

Ook biedt het Masterplan een oplossing van het parkeer- en verkeer probleem in de wijk en zorgt het voor spreiding van het voetbalaanbod om de accommodatie nog beter te kunnen benutten. In dit masterplan wordt tevens aan het milieu gedacht door het sportpark te ontstenen en te vergroenen en om waterpartijen aan te leggen.

De opzet van een Vitaal sportpark (zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=UlUfd8qyUpk) en een open club (ESA) met meer dan voetbal, worden meegenomen in de uitwerking van dit masterplan.

Deze opzet is gericht op de huidige gebruikers van het sportcentrum en op de bewoners van de wijk Rijkerswoerd en de scholen in de directe omgeving.

De binnenruimte wordt opnieuw ingericht en toegankelijk gemaakt (middels automatische schuifdeuren) voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, ondernemers (ZZP), mensen met een beperking en de huidige gebruikers van het sportcentrum met ieder hun eigen wensen en identiteit (zie ook https://www.youtube.com/watch?v=Z_ZuBdLiaWM). Deze vernieuwing wordt in augustus afgerond. De wijkbewoners, voetbalclub ESA en handbalclub DFS, de balletschool krijgen een prima onderkomen voor hun activiteiten.

De buitenruimte zal worden ingericht om elkaar te kunnen ontmoeten, bewegen en te kunnen spelen voor mensen van 3 jaar tot 90 jaar. De buitenfitness (is klaar) en een speeltuin maken onderdeel uit van een groot ontmoetingsplein met een mooi terras. Er wordt in dit masterplan een wandelroute over het sportpark aangelegd via een bruggetje, naar park Lingezegen. Ook een echte ontmoetingsplek voor de jeugd is een grote wens met een mooi aanbod voor de jeugd om zich te kunnen vermaken en te ontwikkelen. De wijkvereniging is nauw betrokken bij de opzet van dit plan en bedanken de #gemeente Arnhem, #provincie Gelderland, #RABO bank, #Dullertsstichting, #stichting sportcentrum Rijkerswoerd en #Menzisfonds voor hun bijdrage aan de buitenfitness en de speeltuin.

Om het totale plan te kunnen realiseren is draagvlak nodig, de uitslag van de wijkenquête helpt ons daarbij en willen ook dat de gemeente dit plan gaat dragen om, na het wegbezuinigen van het wijkcentrum, met elkaar zorg te dragen voor een mooie ontmoetingsplek, de wijk Rijkerswoerd is dan echt af.

voorzitter wijkvereniging Rijkerswoerd
Dick van Kleef

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl