Een duurzaam buurtinitiatief? Ga naar het AANjaagfonds!

Printvriendelijke versiePDF-versie

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen Arnhemmers, die samen met buurtgenoten willen werken aan het verduurzamen van hun wijk, buurt of straat, ondersteuning vragen vanuit het AANjaagfonds.

Vermindering van C02-uitstoot of verbetering van het klimaat Het AANjaagfonds is bedoeld om actieve Arnhemmers te ondersteunen bij
het verduurzamen van de omgeving. De enige voorwaarde is dat het op lokaal niveau moet leiden tot het verminderen van de CO2-uitstoot (energiebesparing of opwekking van duurzame energie) of tot verbetering van het lokale klimaat.
Een ingediend idee zal worden beoordeeld door een team van deskundigen, het AANjaagteam, dat in samenspraak met de gemeente beoordeelt of het in aanmerking komt voor ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, maar het kan ook financiele hulp zijn. Het gaat om hulp bij het realiseren van een geslaagde buurtactie! Wees er snel bij!
De mogelijkheid om een aanvraag te doen start op 1 januari 2018 en vervalt op 1 juni 2019. Er is een beperkt budget beschikbaar en als het op is, is het op... Met andere woorden: wees er snel bij.
Via www.arnhemaan.nl/het-aanjaagfonds treft u meer informatie.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met een AANjager via: 026 20 22 672 of via aanjagers@arnhemaan.nl.


Arnhem AAN…, goed bezig!
Arnhem heeft stevige ambities als het gaat om besparing van energie en duurzame opwekking. Met de campagne ‘ArnhemAAN, goed bezig’ wordt inzichtelijk gemaakt welke goede initiatieven er in Arnhem al zijn. Meer informatie over deze campagne of over de energietransitie in Arnhem zie www.arnhemaan.nl.

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl