ECO recratiepark in Park Lingezegen!

Printvriendelijke versiePDF-versie
Geachte omwonenden en gebruikers van park Lingezegen,

Velen van ons maken dankbaar gebruik van het park om te kunnen ontspannen. Een park waarbij de grondgedachte is om er een groot natuurgebied van te maken met vele vormen van ontspanning en dagrecreatie. Een groene buffer tussen Nijmegen en Arnhem!

Met name dagrecreatie, kleinschalige recreatie waarbij iedereen ‘s avonds weer naar huis gaat, is van groot belang. Daarnaast is van belang dat omwonenden die gesteld zijn op hun rustige leefomgeving geen overlast moeten ondervinden van het verkeer.

Nu lijkt het park aantrekkelijk te worden voor externe partijen om hier commerciële activiteiten te ontplooien.

Het plan is om van het voormalig Pitch en Putt terrein een grootschalig Eco recreatiepark te maken. Wij maken ons grote zorgen dat het plangebied gebruikt gaat worden voor toerisme in de breedste zin. De daarmee gepaard gaande bezoekersaantallen en verkeersoverlast is niet wenselijk.


En wat gaat er in de winter gebeuren? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze recreatiewoningen langdurig bewoond zullen worden?

Wij willen als omwonenden en gebruikers blijven genieten van ons prachtige park Lingezegen!

WIJ DOEN DUS EEN OPROEP!!!!

We vragen jullie mee te denken over de manier van recreëren aan de Rijkerswoerdseplassen. Wij zijn van mening dat de Rijkerswoerdseplassen er voor de omwonenden en de gebruikers zijn. Allerlei soorten dagrecreatie (zwemmen, wandelen, vissen en sporten) maakt dat het voor ons leefbaar is.

Géén 55 recreatiewoningen! Géén groepsaccommodatie voor 40 personen! Géén bedrijfswoning met horeca! Géén 140 parkeerplaatsen!

Deze ontwikkeling vinden we niet wenselijk. Het gebied moet vrijblijven van extra bebouwing en extra parkeerplaatsen. Meer informatie is op de website https://www.degroenewoerd.nl/ te lezen.

Wij vragen degene die bezwaren hebben tegen de komst van het Ecopark, dit schriftelijk kenbaar te maken met naam, adres en handtekening erop zo spoedig mogelijk, maar vóór 29 april a.s. te deponeren in de brievenbus van nr. 3, 5 of 9 van de Rijkerswoerdsestraat.

Wij zorgen dat dit samen met onze zienswijze bij de gemeente Overbetuwe ingediend wordt!

Vriendelijk bedankt alvast voor jullie medewerking!
Namens Jurwin van Manen, Willem Nerkens en Anne-marie Pennekamp.

Note: Wijkvereniging Rijkerswoerd zijn niet de initiatiefnemers van dit bericht dat zijn de bewoners van de Rijkerswoerdsestraat.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl