Duik in de ontwikkeling van de Heemtuin

Printvriendelijke versiePDF-versie

In de natuur kijk je graag om je heen. Je luistert naar vogels, het geruis van water en wind. Je ervaart rust en stilte als een weldaad. Veel mensen genieten zo in de natuur.
Op zondag 12 augustus gaan de natuurgidsen van IVN Arnhem in op vragen zoals hoe die vegetaties zijn ontstaan en waardoor het landschap er nù zo uitziet.

Dat landschap, dat zorgt voor veel verschillende biotopen, waar planten en dieren zich thuis voelen. Veel gebieden zijn ook een uiting van een bepaalde cultuur. Daarbij kan je denken aan de wijze van inrichting van landschapsparken, lusthoven, ed. Het landschap in Nederland is volledig door de mens bepaald, ook die streken die we natuur noemen. Die invloed is gedurende de eeuwen niet altijd negatief geweest. Mensen zorgden voor een grote variatie in landschappen en landschapselementen en daarmee voor een grote diversiteit in planten- en diersoorten.

De heemtuin is een voorbeeld van de “maakbaarheid” van natuur door mensen. Daarin vinden heel mooie natuurontwikkelingen plaats. De gidsen nodigen je van harte uit dit te komen bewonderen. Ze staan klaar om 14.00 uur bij de ingang van de Heemtuin van Presikhaaf aan de Ruitenberglaan 4 in Arnhem. De beheerder van Natuurcentrum Arnhem zorgt sinds jaar en dag dat de heemtuin goed bewaard blijft. De excursie zal ongeveer anderhalf uur duren en deelname is gratis.

Informatie over andere IVN-activiteiten is te vinden op ivn.nl/afdeling/arnhem

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl