Dolman Landshaping Arnhem-Zuid/Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Buurtconciërge Arnhem- Zuid vraagt aandacht voor het volgende:

Wij willen een beroep doen op autobezitters die hun auto te ver over het gazon parkeren. Wij kunnen hierdoor het gras niet maaien. Inmiddels ontstaan er grasaren. Deze grasaren kunnen vast gaan zitten in hondenogen en poten, met mogelijk gevolg een bezoek aan de dierenarts. Daarnaast wil Dolmans Landscaping graag de woonomgeving op peil houden.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl