De eerste stappen zijn gezet, dus we zijn in beweging...

Printvriendelijke versiePDF-versie

Beste leden van de wijkvereniging en bewoners van Rijkerswoerd. Sinds eind 2011 is er weer een redelijk functionerend bestuur. Nog niet compleet, maar wij werken er hard aan. Op dit moment bestaat het bestuur uit een secretaris, penningmeester en een voorzitter voor de wijkvereniging.
Dat is al vast wat, zou u zeggen. Klopt, we zijn dan ook daar begonnen waar wij denken dat het belangrijk is. Zo is onlangs Nicolette Derksen bereid gevonden de ledenadministratie voor haar rekening te nemen.

Daarnaast zijn er twee heren aan de slag gegaan met de voorbereidingen van de Exodusherdenking en wandeling, die op zondag 3 juni en zaterdag 30 juni gehouden zal worden. Op deze activiteit zal in het volgende Woerdje uitgebreid worden ingegaan. Zowel de scholen als de Winkeliersvereniging in Rijkerswoerd worden daarover de komende weken geïnformeerd. Ook staan er nog andere activiteiten op stapel waar inwoners van de wijk mee bezig zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan op zondag 7 oktober door een 100-tal kinderen en ouders bloembollen langs de Marga Klompélaan te laten poten. Ook hierover volgt later meer informatie.

Dan zijn er natuurlijk nog de avondvierdaagse, het stratenvolleybal en vele ander activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Weet wel dat alles alleen kan met veel vrijwilligers en… dat het ook geld kost. U weet vast dat de geldkraan al een eind is dichtgedraaid of in ieder geval een stuk minder open zal staan. Daarom - en het is echt niet verkeerd hoor - zullen we veel meer zelf moeten doen. Dat stimuleert de saamhorigheid in de wijk en levert ook een hoop lol op.

Nu zou ik het erg prettig vinden als er meer leden/inwoners van Rijkerswoerd ons hierbij wat gaan ondersteunen. Mijn motto is: vele handen maken licht werk en ik houd ervan bestuurders en commissieleden zo min mogelijk werk op het bordje te leggen. In het verleden is veel blijven liggen, juist omdat er te weinig ‘mankracht’ was. Met uw hulp en ondersteuning zal dat zeker makkelijker gaan. Een voorbeeld: in 2008 hebben een paar mensen uit de wijk zich als lid aangemeld en de jaren erna nooit iets meer vernomen. Onlangs hebben zij een nieuwe poging gedaan en ontdekten we dat er op dat gebied van alles mis was gegaan. Hoe komt dat dan? Met name door gebrek aan mensen…

Welnu, daar zit nu beweging in en wij werken er hard aan om een stevige basis neer te leggen. Mocht u kennis en ervaring hebben die voor de wijkvereniging van nut kan zijn, laat het mij even weten om de grootste wijk van Arnhem aan een goed functionerende wijkvereniging te helpen.

En als laatste: de groene bus van Het Woerdje bij de COOP komt op een duidelijk zichtbare plaats te hangen. In de groene bus kunt u uw aanmeldingsformulier voor de wijkvereniging en eventuele andere voor u belangrijke suggesties en zaken deponeren. Voor informatie naar de leden en wijkbewoners zal er ook een mededelingenbord komen waarop de laatste nieuwtjes kenbaar worden gemaakt. Dat was het voor deze keer en ik wens u allen een mooi voorjaar in Rijkerswoerd.

Rob Gerritsen, voorzitter
Wijkvereniging ‘Rijkerswoerd’

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl